De geschiedenis van speelgoed

Geschiedenis van speelgoedVoor kinderen is speelgoed zeer belangrijk. Het juiste speelgoed houdt de verveling weg en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Je weet het misschien niet, maar speelgoed is geen fenomeen van de 20e en 21e eeuw. Zelfs in de prehistorie ontwierpen kinderen al speelgoed om zich zinvol bezig te houden. De geschiedenis van speelgoed gaat heel ver terug.

Van primitief speelgoed…
Uit de opgravingen van verschillende archeologen blijkt dat speelgoed al duizenden jaren bestaat. Met beperkte kennis ontstond klassiek speelgoed. Kinderen in de prehistorie speelden al met een rammelaar en poppetjes. Deze poppetjes vervaardigden ze uit klei en hout. Ook van dieren zijn prehistorische poppetjes teruggevonden.

Naarmate de technische kennis en de beschaving toenam, ontwikkelde ook het speelgoed. Egyptische kinderen speelden al met een bal of een tol, terwijl de Griekse en Romeinse kinderen al jojo’s, karren en lappenpoppen tot hun beschikking hadden. In de oudheid legden geleerden de basis voor het opwindbaar speelgoed.

De evolutie naar de Middeleeuwen was goed nieuws voor de kinderen. De gebruikte materialen zijn voornamelijk been, hout of klei. Metalen speelgoed was in die tijd zeer duur, waardoor enkel de kinderen van de rijken over zilveren of bronzen speelgoed beschikten. Kinderen in die tijd speelden voornamelijk met ballen, vliegers en speelgoedsoldaten. Omdat oorlogen en veldslagen regelmatig voorkwamen in de Middeleeuwen, had dit zijn invloed op de kinderen. Regelmatig bekampte ze elkaar met houten zwaarden en schilden, naar analogie met de bekende ridders uit die tijd. Ook het hobbelpaard maakt zijn intrede in de Middelleeuwen. Naast een klassiek hobbelpaard maakten kinderen ook trekdieren. Eén kind nam plaats op het houten trekdier, waarna andere kinderen het trekdier in beweging trokken. Naast speelgoed was ook sport een belangrijke bezigheid voor zowel volwassenen als kinderen. Hierbij was het competitieve element van sport zeer belangrijk. Zo verschilt de geschiedenis van speelgoed niet veel met het heden, behalve de ontwikkeling ervan.

…tot vernuftige creaties …
De Renaissance en de 18e eeuw luidden een nieuwe periode in, dankzij nieuwe materialen en productiemethoden. Kenmerkend voor deze periode is tinnen speelgoed, poppenhuizen en mechanisch speelgoed. Vooral de Duitse industrie was de drijvende factor achter de mechanisatie van speelgoed. Een belangrijke trend in de 18e eeuw is de toegenomen interesse van volwassenen in speelgoed. Zij begonnen ook speelgoed te verzamelen als prestigeobject. Driehonderd jaar later bestaat deze trend nog steeds.
Naarmate de 18e eeuw overging in de 19e, kwam de massaproductie op, waardoor de prijs van speelgoed significant daalde. De Christelijke invloed werd ook zichtbaar. Speelgoed met een christelijke achtergrond deed zijn intrede en spelen met speelgoed werd enkel op zondag toegelaten door de ouders.

… en moderne elektronica
Door de combinatie van elektronica en een ontwikkelde speelgoedindustrie ontstond op korte tijd heel veel nieuw speelgoed. Goede voorbeelden hierbij zijn de ontwikkeling van modelauto’s en vliegtuigen, de opkomst van LEGO, K’Nex, Barbie en Action Man. Ook klassiek speelgoed onderging een facelift. Vergelijk maar eens een moderne tol, jojo of rammelaar met de klassieke modellen. De grootste revolutie in de 20e eeuw was ongetwijfeld de spelcomputer. De eerste modellen waren beperkt qua mogelijkheden, maar de nieuwe spelcomputers ( Playstation 4, Xbox One, Wii U) doen de grenzen tussen realiteit en het virtuele meer en meer verdwijnen.